„Когато през 2005 г. EVN Bulgaria започна работа в България, компанията откри не само нерешените проблеми в пловдивския квартал Столипиново, но също така и нерешените въпроси със сигурността на доставките в регионите с висок инвестиционен ръст в туризма като Южното Черноморие и Пампорово". Това се казва в официално становище на компанията, по повод някои публикации в медиите.

„Въпреки бума на строителството в тези курорти, НЕК ЕАД, която оперира мрежата високо напрежение и подстанциите, не бе отговорила с адекватни инвестиции в развитие на мрежата и строителство на необходимите подстанции, което породи заплаха за сигурността на доставките и доведе до редица сривове на захранването.

Освен подстанцията, открита в Пампорово едва през 2008 г., преносният оператор по това време не бе в състояние да осъществи сериозни инвестиции по Черноморието. В резултат на което се бе стигнало до ситуация, при която прекъсванията на тока бяха правило, а не изключение и за които вината не бе в мрежата на EVN Bulgaria.

С цел да реши този наследен проблем, който не е в отговорностите и лицензията на EVN Bulgaria, дружеството взе нестандартно решение. През лятото на 2006 г., компанията реши да наеме от EVN Austria една мобилна подстанция, за да реши най-големия по това време проблем с доставките в Приселци, докато преносната компания успее да осъществи своите инвестиции в проблемните региони. Цялостният наем на мобилната подстанция от 21 август 2006 г. до 31 май 2008 г. бе 596 хил. лв. Тази цена обаче очевидно не е призната от ДКЕВР като оперативен разход и следователно не е повлияла на цената на електроенергията и не би могла да повлияе върху сметката на крайния клиент.

По предварителен план тази мобилна подстанция трябваше да бъде върната преди лятото на 2007 г. Поради факта обаче, че проблемът със сигурността на доставките по Южното Черноморие на бе решен, компанията бе принудена да удължи използването на мобилната подстанция за още една година.

Сблъсквайки се с бавните бюрократични процедури в страната, през лятото на 2007 г. EVN Bulgaria реши да поръча и да закупи още две подстанции, както и да закупи тази, която бе инсталирана вече в Приселци. Така че от края на 2008 г. ЕВН България Електроразпределение притежава 3 мобилни подстанции, които действат с пълна мощност в момента - от тази година една в Каблешково, в Кошарица (от 2008 година) и в Приселци (от 2006 година).

Тази, която в момента е в Каблешково, бе инсталирана преди това в Созопол до 2009 г., докато НЕК пуснаха в експлоатация своя стационарна подстанция.

Цената на всяка от двете нови подстанции, които EVN Bulgaria закупи, е 3.8 млн. лв., а стойността на вече използваната мобилна подстанция - 2 млн. лв. Така цялостната инвестиция на дружеството за закупуването на трите мобилни подстанции възлиза на 9.6 млн. лв., които са дълготраен актив на дружеството, но тези разходи не са включени в регулаторната база на активите за този 5-годишен период (2008-2013), което също не би могло да повлияе на сметката на крайния клиент.

Мобилните подстанции, които EVN Bulgaria инсталира имат за цел гарантиране на доставките и осигуряване на достатъчна мощност в отговор на потреблението в дадените региони.

Подстанциите се монтират само в райони, където не са осигурени съответните преносни мощности, с които да се гарантира захранването", се казва в съобщението на дружеството.