През юни 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юни 2009 г. с 1.55 пр.п. до 12.67%, по жилищните кредити в левове - с 1.31 пр.п. до 9.08%, а по другите кредити в левове - с 0.54 пр.п. до 11.97%.

Същият показател при жилищните кредити в евро остава непроменен в сравнение с юни 2009 г. - 8.51%.

През юни 2010 г. в сравнение с май 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.08 пр.п., а по другите кредити в левове - с 0.03 пр.п. Същият показател при жилищните кредити в левове и в евро се повишава съответно с 0.53 и 0.22 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2010 г. е 14.23%.

Спрямо юни 2009 г. той се понижава с 1.08 пр.п. Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове в сравнение със същия месец на 2009 г. намалява с 1.29 пр.п. до 9.95%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.09 пр.п. до 9.35%.

През юни 2010 г. в сравнение с май 2010 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.15 пр.п., а по жилищните кредити в левове и в евро той се повишава съответно с 0.62 и 0.06 пр.п.