Само за месец депозитите на българските домакинства в търговските банки се повишиха с 218 млн. лв., стана ясно преди дни от данни на централната банка.

Ръстът от началото на година е от 702 млн. лв., до актуалните 25.539 млрд. лв.

За 11-ти пореден месец, екипът на Profit.bg Ви представя едни от най-актуалните депозитни предложения. Ето ги и тях:

MKB Юнионбанк - Депозит „Отличен 6"

Продуктът е с лимитирана версия, клиентите ще могат да теглят 10% от сумата по него всеки месец.

Само през първата седмица от предлагането на новия продукт лихвата ще е промоционална и ще достига 8% за спестяванията в лева. След това тя ще бъде фиксирана на 7.6%.

Отличен 6 освен доходност, предлага и пълна гъвкавост. Клиентите могат както да довнасят суми, така и да теглят до 10% от сумата всеки месец, без да нарушат депозита.

Ако все пак им се наложи да използват парите от влога преди падежа, ще получат атрактивна лихва за периода, в който парите са престояли в банката.

Българо-Американска Кредитна Банка - Промоционален 3-месечен депозит

Депозитът може да бъде открит с минимум 2000 валутни единици (лева, долара, евро).

Лихвените нива, предлагани от банката са съответно 7.25% годишно за депозити в лева, 6.50% за тези в евро и 5 на сто за доларовите депозити.

На падежа депозитът автоматично се подновява като стандартен 3-месечен депозит

Пощенска Банка - депозит „Рента"

С депозит „Рента" Вие получавате своята лихва всеки месец. Срокът на депозита е 12 месеца, като минималната сума за откриване е 1000 лева, евро или долара.

Лихвените нива за вложения до 30 000 валутни единици са 7.5% в лева, 6.25% в евро и 4.75% в долари. За над 30 000 единици лихвите се повишават съответно до 8%, 6.75% и 5.25%.

Посочените годишни лихвени проценти са с включен лихвен бонус 0.50% за депозити в BGN и 0.75% за депозити в EUR и USD и се прилагат за първия договорен срок на депозита.

Банка ДСК - депозит „ДСК Ефект"

ДСК Ефект е продукт, позволяващ Ви да се инвестират 50% от вложението Ви в срочен депозит и по 25% в договорен фонд и осигуряване в Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) на ПОК „ДСК-Родина".

Срочните депозити се откриват за срок от 6, 12, 24, 36 и 60 месеца в лева, евро и щатски долари. Минималната сума за откриване на срочния депозит е 1 000 лева/евро/щатски долари.

За откриването, обслужването и закриването на смесения продукт Банка ДСК не събира такси.

Райфайзенбанк - Спестовна програма

Спестовната програма е нов и удобен начин за спестяване - без усилия и време от Ваша страна, и без изискване за минимална депозирана сума, за да започнете да спестявате успешно.

Спестовната програма е комбинация от дебитна карта Maestro и свързана към нея Депозитна сметка с годишна лихва до 6%.

По Ваш избор сума в размер на 3%, 5% или 10% от всяко теглене на банкомат, покупка в търговски обект или плащане в интернет с дебитна карта Maestro автоматично се прехвърля от дебитната Ви карта по Депозитната Ви сметка.

Съществува възможност за промяна на избрания процент на средствата, които се прехвърлят по сметката, във всеки офис на банката.

Депозитите на физически и юридически лица са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.