В края на юни 2010 г. депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 12.740 млн.броя. Те намаляват с 1.3% спрямо юни 2009 г. при годишен темп на прираст от 0.4% в края на март т.г., информират от БНБ.

Общият им размер e 37.605 млрд. лв.. Той нараства с 8.3% на годишна база в сравнение със 7.3% годишен ръст в края на март т.г.

В края на юни 2010 г. броят на тези депозити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 1.3%, а размерът им нараства с 1.3%.

Броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 1.2%, като те достигат 12.291 млн. броя при 0.6% годишен ръст в края на март т.г.

При Нефинансовите предприятия броят на депозитите се понижава с 3.4% спрямо края на същото тримесечие на 2009 г., като те достигат 449.4 хил.бр., при годишен спад от 3.0% в края на март 2010 г.

Размерът на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 25.539 млрд. лв. в края на юни т.г., като нараства с 13.4% на годишна база при 12.0% годишен ръст в края на март т.г. В края на юни 2010 г. броят на тези депозити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 1.3%, а размерът им нараства с 2.0%.

В края на второто тримесечие на т.г. депозитите на сектор Нефинансови предприятия възлизат на 12.067 млрд. лв.. На годишна база те намаляват с 1.1%, при 1.2% годишен спад в края на предходното тримесечие. Броят на тези депозити спрямо края на март 2010 г. се понижава с 0.8%, а обемът им - с 0.2%.