Европейският съюз днес одобри отпускането на 85 млрд. евро помощни средства на Ирландия, за да може страната да се справи проблемите породени от кризата в банковата й система, информира AP.

Ирландия ще получи 10 млрд. евро незабавно, за да повиши капиталовите резерви на банките си, се казва в изявление на правителството на страната. Други 25 млрд. долара, предназначени за ирландските банки ще останат в наличност за използване от страната.

За стабилизирането на публичните си финанси Ирландия ще получи 50 млрд. евро, които ще могат да бъдат използвани съгласно необходимостта от тях.

"Тези средства дават на Ирландия жизненоважно време за успешно справяне с безпрецедентните проблеми, с които се борим откакто започна световната икономическа криза," заяви министър-председателят на страната Браян Кауън на пресконференция в Дъблин.

В изявлението се казва, че в спасяването на Ирландия участват Международния валутен фонд (МВФ), 16-те държави от Еврозоната и Европейската комисия. Великобритания, Швеция и Дания ще предложат на Ирландия двустранни заеми.

Средния лихвен процент, който Ирландия ще дължи по получените средства е 5.8%. Средното ниво на лихвата отразява по-високи лихви по средствата отпуснати от ЕС и по-ниски лихви по заемите от МВФ и двустранните заеми.

Гърция плаща 5.2% лихва по средствата получени през май. В спасителния пакет за Ирландия са включени заеми, чиито падеж варира от три до седем години и половина. За сравнение заемите отпуснати на Гърция са с период на изплащане 3 години.

От Европейската комисия също така са отпуснали една допълнителна година на Ирландия, за да свали бюджетния си дефицит до под лимита на ЕС от 3% от БВП. Държавата ще разполага с време до 2015 г., в сравнение с предишния краен срок, който беше 2014 г.