На 25-27 февруари в София ще се проведе семинар „Дялово инвестиране", организиран от MBAcademy с медийното партньорство на Profit.bg.

Във връзка със семинара, ви предлагаме интервю с Гевин Райън, който има над 25 години опит във финансовата индустрия, работейки като инвестиционен банкер за Nomura Securities, HSBC Investment Bank, Price Waterhouse в Италия, Advent International и Soros Investment Management.

Понастоящем той е управляващ партньор в инвестиционна холдингова компания Wider Europe Capital Management, която инвестира в развиващи се европейски пазари.

Какви възможности за българските компании предлагат фондовете JEREMIE?

JEREMIE фондовете представляват най-голямата възможност за развитие на дялово инвестиране в България. Те могат да бъдат сравнени с американските фондове за развитие, създадени преди десетина години. Тези фондове могат да служат за създаването на нова свежа класа от Фонд мениджъри. От изключителна важност за успеха или провала на тази програма е процесът на избор на Фонд мениджъри, като трябва да се балансира между кандидати с опит от една страна, и такива с познания за местния пазар, от друга.

Кой от трита типа Джеръми фонда е най-голямото предизвикателство за един Фонд мениджър?

И трите вида (за развитие, рисков и mezzanine) представляват различен вид дялово инвестиране. Рисковият фонд се цели в млади компании в нови сектори като технологичния. Фондът за развитие ще търси компании, които вече са достигнали определено ниво на развитие, но имат нужда от капитал, за да станат пазарни лидери. Mezzanine финансирането е хибриден инструмент, комбиниращ инвестицията в дълг и капитал. Управлението на всеки един от тези фондове изисква различни умения. Съвсем общо може да се каже, че рисковите инвестиции се приемат за най-рискови, а mezzanine са на другия полюс. В същото време очакваната доходност за един рисков фонд е по-голяма от тази за mezzanine фонд.

Как бихте описали трите фонда накратко?

Както казах, рисковият фонд ще таргетира малки компании в ранна фаза на развитие, активни в нови сектори, като технологичен, ИТ, зелена енергия. Фондът за развитие се очаква да „гледа" в по-широк спектър: финансови услуги, медии, телекомуникации, търговия на дребно, потребителски стоки, дистрибуция и логистика, производство на храни и напитки. Целева група на mezzanine фонда са сектори и компании, подобни на фонда за развитие, но предлага на компаниите различен продукт, по-скоро дълг. Предимството е, че компанията трябва да предостави по-малък дял в компанията, отколкото при фонда за развитие. Често mezzanine фондове работят с фондове за развитие (expansion).

Какъв е приносът за индустрията на всеки един от фондовете?

Всичките три представляват алтернативен източник за дългосрочен капитал. Всеки от тях покрива различен сегмент на икономиката, и в този случай те се допълват.

Какво прави един мениджър на фонд успешен?

Най-силният индикатор за един мениджър на фонд за дялово инвестиране е неговият опит в управлението на различни дялови инвестиции, които е правил. Ако повечето от тях са успешни, то това е силен индикатор за бъдещ успех, предполагайки, че мениджърът прави инвестиции, които са свързани по някакъв начин с неговия предишен опит.

Какви професионални, лични качества и опит трябва да притежава един успял Фонд мениджър?

Изисква се силна и строга финансово-аналитична дисциплина, комбинирана с добра преценка на качествата на мениджърите. Един добър Фонд мениджър трябва да балансира между симпатиите към фирмения мениджмънт и разбиране на неговите нужди; трябва да подхожда с определен скептицизъм към някои твърдения и идеи, които мениджмънтът защитава, само за да получи финансирането.

По ваше мнение, колко бързо фондовете по Джеръми програмата ще бъдат инвестирани?

Мисля, че съвсем реалистична цел е фондовете да бъдат напълно инвестирани в период от 3-4 години.

Колко атрактивен е регионът на ЦИЕ за фондове за рисков капитал?

Централна и Източна Европа (ЦИЕ) очевидно се конкурира със САЩ, Индия и други глобални пазари. ЦИЕ трябва да се позиционира като нишов пазар за инвеститори, които търсят рискови инвестиции най-вече в Европа.

Мислите ли, че има атрактивни стартиращи компании в ЦИЕ?

Има доста такива компании. Нужно е да се анализира кои от тези компании са развили нова технология, и кои прилагат в източноевропейските пазари вече съществуваща технология, развита в Западна Европа. Най-голямото предизвикателство за много такива компании е да успеят да спечелят клиенти от Запада, отколкото да се превърнат в подизпълнител на техния западен конкурент.