10 компании закупиха документация за участие в конкурса за инвестиционен посредник за продажбата на 63 624 акции, представляващи 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България АД и 1 650 акции, представляващи 33% от капитала на ЧЕЗ Електро България АД, информират от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

До изтичането на крайния срок конкурсна документация закупиха:

Булброкърс ЕАД

Капман АД

Първа финансова брокерска къща ООД

Обединена българска банка АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Бенч Марк Финанс АД

Централна кооперативна банка АД

Елана Трейдинг АД

Юг Маркет АД

УниКредит Булбанк АД.

Девет пък са фирмите, които закупиха документация за участие в конкурса за избор на инвестиционен посредник по продажбата 51 612 акции, представляващи 33% от капитала на ЕВН България Електроразпределение АД и 62 106 акции, представляващи 33% от капитала на ЕВН България Електроснабдяване АД.

Имената на посредниците са подобни на горните, без тук да участват от БенчМарк Финанс.

Кандидатите, участващи в конкурсите за инвестиционни посредници, ще могат да подават оферти до 14 часа на 16 юни 2011 година.

Иначе 9 дружества се включиха с оферти за участие в конкурса за избор на инвестиционен посредник за продажбата на два пакета акции – 49 533 броя, представляващи 33% от капитала на Е. ОН България Продажби АД и 43 494 броя, представляващи 33% от капитала на Е. ОН България Мрежи АД.

Това са: Райфайзенбанк (България) ЕАД, Централна кооперативна банка АД, БенчМарк Финанс АД, Първа финансова брокерска къща ООД, Юг маркет АД, Булброкърс ЕАД, Капман АД, Обединена българска банка АД и Елана Трейдинг АД.

Предстои разглеждане на подадените предложения от конкурсната комисия, като те ще се оценяват по следните критерии:

размер на възнаграждението за успех при успешно приключила продажба на продаваните акции;

общ оборот на успешно реализираните от ИП сделки при първично предлагане на пакети акции, извършени на борсата за периода 2006 – 2010 година;

общ оборот на успешно реализираните от ИП сделки при вторично предлагане на пакети акции, извършени на борсата за периода 2006 – 2010 година;

общо оборот на успешно реализираните от ИП сделки при увеличение на капитала с права, извършени на борсата за периода 2006 – 2010 година;

оборот на успешно реализираните от ИП сделки, извършени от кандидата на “Приватизационен пазар” на БФБ за периода 1999 - 2005година.