Застраховахте ли имуществото си? Или то отново остана на заден план, най-вече заради задължителната застраховка Гражданска отговорност, евентуалното Автокаско и съчетанието с ниските доходи в България.

Едва 9.7% от реализирания премиен приход по общо застраховане за първите три месеца на 2011 г. е от полицата „Пожар и природни бедствия", а други близо 4 на сто са от „Други щети на имуществото".

Данните на Комисията за финансов надзор сочат, че Имуществото не е и сред приоритетите на самите застрахователни компании, тъй като дори и едни от лидерите в страната имат реализирани двадесетина, осемдесет или сто хиляди лева премиен приход.

Заслужава си да отбележим, че тук лидерските позиции се заемат от Алианц България, Булстрад Виена Иншурънс Груп и ДЗИ Общо застраховане (за Пожар и природни бедствия) и Дженерали България, Уника и Алианц България при Други щети на имуществото.

И ако четете тази статия, бихме посъветвали уважаемият читател да провери - да, просто да провери колко би струвала подобна застраховка на апартамента Ви.

След това можете сами да прецените дали си заслужава да поемете риск и по този начин да спестите една дребна сума пари.