Повишаването на депозитите на населението е една от причините за дългосрочен оптимизъм, когато става дума за развитието на фондовата борса в България, коментира в блога на Елана Трейдинг Цветослав Цачев.

Една не малка част от тези пари трябва да се насочи към инвестиции в акции, за да може отново капиталовият пазар да извършва основната си функция на място за набиране на средства. В момента стагнацията е изключителна и успешните емисии разчитат основно на мажоритарните собственици, а не на покупки от широк кръг инвеститори.

Привличането на малка част от депозитите към капиталовия пазар ще бъде комбинация от две събития. Първото е доходността от инвестициите, включително и чрез взаимните фондове. На второ място е търсенето на защита от инфлацията, която вече започна да изяжда реалната стойност на спестяванията. Връзката между реалната лихва и представянето на фондовата борса е косвена, защото високата инфлация показва икономическата активност в страната и ръст на паричните агрегати.

Графиката представя зависимостта между движението на SOFIX и равнището на лихвата по едногодишен депозит след изваждане на инфлацията. Двете години с екстремни стойности са 2007 и 2009. При първата от тях имаше борсов бум, а капиталите търсеха по-доходна алтернатива под влияние на инфлация, измерена с двуцифрен процент. През 2009 г. имаше точно обратното. Акциите се възстановиха слабо, защото нямаше стимул за търсене на риск, а инвеститорите вече се бяха опарили от динамиката на пазара.

Населението търси по-дългосрочни инвестиционни възможности. Това се вижда осезаемо в структурата на депозитите в лева по матуритета им.

През последните две години се наблюдава трайно нарастване на дела на депозитите с падеж над шест месеца. Това показва дългосрочния характер на спестяванията на населението, както и търсенето на по-високи лихвени проценти.

Фондовата борса е следващата стъпка на тези капитали, от която обаче спестителите изискват доза сигурност и история на печалбите. Засега тя се възприема само с големите загуби от 2008 г. Пазарът се нуждае от публични предлагания на атрактивни компании, които да бъдат презаписани и които да се търгуват с големи печалби след листването си. Само че скоро такива сделки не се задават и пари на борсата може да се правят единствено от по-активните инвеститори, които не се плашат да купуват при падащ пазар или да продадат след всеки растеж на цените.