Богатите европейци ще залагат все повече на акциите в портфейла си и до края на годината 35% от активите им ще бъдат инвестирани в този финансов инструмент. Това показва анализ на Pioneer Investments за разпределението на личните финанси на база на проучване на Cap Gemini и Merrill Lynch. За сравнение към края на 2010 г. средният процент на акциите във финансовите активи на богатите европейци е бил 28%.

Анализаторите на Pioneer Investments очакват вложенията в облигации да се увеличат от 30% през миналата година до 31% през 2011 г. Богатите ще намалят дела на активите си в недвижими имоти с един процентен пункт до 14% през тази година.

Експертите на управляващото дружество показват съществена разлика в разпределението на спестяванията в България и Европа. Към края на миналата година близо 90% от свободните средства на българите се намират в банките под формата на депозити, а останалите 10% от активите им са разпределени между пенсионните фондове, акциите и другите видове финансови инструменти.

За сравнение изчисленията на компанията сочат, че в Европа хората държат под 30% от парите си в депозити. Около 35% от вложенията са в пенсионни и застрахователни фондове, а останалата част от спестяванията хората са насочили към капиталовите пазари.

„Диверсификацията на портфейла е най-доброто решение за всеки един човек, тъй като този начин на инвестиране и спестяване се е доказал във времето", коментира Питър Симчак, член на Управителния съвет на Pioneer Asset Management. Според Явор Ачев, мениджър за България на Pioneer Investments, един от най-добрите начини за диверсификация на портфейла и намаляване на риска са инвестициите във взаимни фондове.

От компанията дават и някои безплатни съвети при инвестиране:

Най-лесното решение е кристалната топка. При липса на такава диверсификацията е най-доброто.

Недвижимите имоти са специален клас активи. Колкото си по-богат, толкова по-малка част са те от твоя портфейл. Те могат да бъдат както стабилни, така и рискови!

Не е необходимо да си най-богатият човек на планетата, за да имаш висококачествен портфейл.

Рискът може да бъде увеличен или намален, но не може за бъде избегнат. Винаги съществува риск. Можеш да вярваш, че няма риск, но това е единственото, което можеш да направиш.

Всеки диверсифициран портфейл може да се понижава понякога, но само високачественият портфейл ще се възстанови.

Сн.: Явор Ачев, мениджър за България на Pioneer Investments