Две фирми закупиха информационен меморандум за продажбата на Булгартабак - Холдинг АД, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

До изтичането на крайния срок, който бе вчера (25.07.2011г.) меморандум за продажбата на дружеството закупиха Бритиш Американ (Holdings) Табако и австрийската БТ Инвест.

Третата фирма, която бе допусната до този етап от конкурсната процедура - Си Би Фемили Офис Сървис, Австрия, отпада от по-нататъшно участие.

Припомняме, че крайният срок за подаване на депозит и обвързващи оферти е 15 часа на 29 август 2011г.

От АПСК поискаха на 14-и този месец от БАТ и Си Би Фемили Офис Сървис в срок до 19 юли, същите да дадат разяснения и документи, във връзка с подадените от тях документации за съответствие с предварителните квалификационни изисквания. Същият ден от агенцията информираа, че БТ Инвест са получили одобрението на АПСК за по-нататъшното си участие в конкурса. Да припомним, че зад БТ Инвест стои руската държавна банка ВТБ (Внешторгбанк).

Холдингът реализира нетна печалба за полугодието на 2011 г. в размер на 34.09 млн. лева, съгласно неконсолидирания отчет на Булгартабак.

За първите шест месеца на годината са отчетени приходи в размер на близо 47.5 млн. лева, които превишават четирикратно приходите през същия период на 2010 година. Увеличението е резултат на по-високите дивиденти, гласувани за разпределение на общите събрания на акционерите от двете дъщерни цигарени фабрики.

Само преди месец общото събрание на акционерите взе решение за разпределението на 7.192 лв. брутен дивидент на акция.