Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада през юни 2011 г. в сравнение с юни 2010 г. с 0.51 пр.п. до 12.16%, а по тези в евро – с 1.47 пр.п. до 9.22%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.73 пр.п. до 8.35%, а по жилищните кредити в евро – с 0.59 пр.п. до 7.92%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 4.12 пр.п. до 7.85%, а по другите кредити в евро – с 0.98 пр.п. до 8.40%, отчита официалната статистика на БНБ.

През юни 2011 г. в сравнение с май т.г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.08 пр.п., а в евро спада с 0.06 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.57 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.21 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент спада с 3.30 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0.02 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2011 г. спрямо юни 2010 г. се понижава с 0.46 пр.п. до 13.77%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.92 пр.п. до 10.80%.

Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява през този юни в сравнение със същия месец на 2010 г. с 0.94 пр.п. до 9.01%, а по жилищните кредити в евро – с 0.71 пр.п. до 8.64%.

През юни 2011 г. в сравнение с май т.г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се покачва с 0.19 пр.п., а в евро намалява с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове и при жилищните кредити в евро той спада съответно с 0.58 и 0.34 пр.п.