Седем от представените у нас 30 банки отчитат печалба от над 10 млн. лв. през второто тримесечие на 2011 г., сочат изчисления на Profit.bg

Това са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, КТБ, Банка ДСК, SG Експресбанк, Банка Пиреос и Първа Инвестиционна Банка.

Лидерската позиция се заема от най-голямата банка по размер на активите си у нас - Уникредит Булбанк, отчела печалба от 60.97 млн. лв. Следват Райфайзенбанк и Корпоративна Търговска Банка, обявили 21.17 млн. лв. и 15.52 млн. лв.

Девет от трезорите пък приключиха периода от 1 април до 30 юни с отрицателен финансов резултат. Най-голяма е загубата на Алфа Банк - 12.9 млн. лв., докато БАКБ и Инвестбанк обявиха 6.87 млн. лв. и 4.8 млн. лв. загуби за три месеца.

На минус са още НЛБ Банка, Емпорики Банк, ЧПБ Тексим, Търговска банка Д, РИБ и Те-Дже Зираат Банкасъ.

Общо от началото на годината най-печеливша е отново Уникредит Булбанк с 94.17 млн. лв., следвана от Райфайзенбанк, КТБ и Банка ДСК.

Банка Q1 Q2 01.01-30.06 Уникредит Булбанк 33 201 60 975 94 176 Райфайзенбанк 33 612 21 170 54 782 КТБ 15 012 15 518 30 530 Банка ДСК 24 468 14 470 38 938 SG Експресбанк 12 279 12 934 25 213 Банка Пиреос 14 554 12 853 27 407 ПИБ 9 211 10 792 20 003 ОББ 9 626 9 477 19 103 ББР 10 085 6 514 16 599 ЦКБ 4 601 4 468 9 069 Юробанк И Еф Джи 222 4 175 4 397 Сити Банк 2 873 3 814 6 687 Прокредит Банк 1 143 2 981 4 124 Алианц Банк 3 129 2 834 5 963 БНП Париба 681 1 429 2 110 МКБ Юнионбанк 1 957 1 277 3 234 Интернешънъл Асет Банк 925 724 1 649 Общинска банка 396 469 865 СИБАНК 947 462 1 409 ИНГ Банк 1 100 172 1 272 Токуда банк 38 58 96 Те-Дже Зираат Банкасъ -66 -83 -149 РИБ -121 -106 -227 Търговска банка Д 306 -241 65 ЧПБ Тексим 10 -446 -436 Емпорики Банк -1 095 -2 020 -3 115 НЛБ Банка -21 -2 345 -2 366 Инвестбанк -1 944 -4 828 -6 772 БАКБ -7 189 -6 872 -14 061 Алфа Банк -12 622 -12 923 -25 545 Общо 157 318 157 702 315 020

* Данни: БНБ (хил. лв.)