Централната банка на Гърция днес обяви, че е активирала своя спасителен фонд заради Proton Bank и на практика ще национализира малката банка, която е разследвана за евентуално нарушаване на законите срещу прането на пари, информира Reuters.

Гърция и международните й кредитори са създали Фонд за финансова стабилност като предпазна мрежа за банките, които имат нужда от рекапитализация, но не могат да наберат финансиране на пазарите и за да предотвратяват системните рискове.

"След препоръка от Централната банка на Гърция, Министерството на финансите е задвижило процедурата по прилагане на нов закон за възстановяване на банките спрямо Proton Bank," се казва изявление на Централната банка на Гърция.

Централната банка на Гърция казва, че Proton е отделена в "добра банка", където са били прехвърлени всички нейни активи в частния сектор, държавни депозити и качествени активи.

Единствен акционер в добрата банка ще бъде Фондът за стабилност, а нейното име ще бъде Proton.

"Добрата банка е добре капитализирана, с капиталова адекватност доста над регулаторните изисквания. Тя има достъп до ликвидност чрез Централната банка на Гърция," казват от самата централна банка.

Лицензът на старата Proton Bank е бил отнет и тя е в ликвидация.

Постъпленията от ликвидацията ще бъдат използвани за покриването на искове на трети страни.

"Новата банка е финансово стабилна и ще продължи нормално своята дейност," казват от Централната банка на Гърция.