ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключва деветмесечието на 2011 г. с положителен финансов резултат в размер на 2.631 млн. лева, съобщиха от фонда. Приходите от дейността на компанията възлизат на 26.24 млн. лв. и нарастват с 32% спрямо размера им в края на същия период на миналата година.

От тях 91% или 23.99 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 136 апартамента в комплексите „Санта Марина” - Созопол, „Св. Иван Рилски” - Банско и „Марина Хил” - Черноморец.

Другите приходи на дружеството се формират от приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.

За деветмесечието на 2011 г. фондът е сключил нови договори за продажба на 115 апартамента с обща РЗП 9 867 кв.м. и стойност 25,990 млн. лв. с ДДС.

Добрите резултати провокираха интереса към акциите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ на борсата. При общо изтъргувани близо 84 хил. книжа, цената им скочи с 15%, на 0.299 лв. за лот.