Средностатистическият длъжник в България е мъж на 41 - 50 години, семеен, служител или работник, жител на Северозападна България или гр. Русе , показа проучване, представено на учредителна пресконференция на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).

Целта на събитието бе да се представят дейността, целите и присъствието на асоциацията в България. Учредители на АКАБГ са пет от международните колекторски агенции, които развиват дейност у нас.

По данни на Асоциацията в момента в България 65 фирми се занимават със събиране на вземания. Техните основни клиенти са банки, мобилни оператори, търговски дружества, интернет доставчици и небанкови финансови институции.

Най-често българските граждани бавят плащанията си за кабелна телевизия – 65%, показва проучването. С по 60% втори и трети са парното и водата, а след тях се нареждат кредитите „на ръка“ с 50%.

30% пък имат задължения към мобилните оператори.

Доста по-редовно обслужваме кредитите към банки и лизингите. 20% имат забавените вноски по лизинги и още толкова по потребителските кредити.

Българинът е най-точен по обслужване на ипотечен кредит (10% забавени плащания), и в плащането на тока (15% забавени плащания).

Невъзможността за плащане поради временна безработица, загуба на трудоспособност, болест или инцидент в семейството е сред най-честите причини за просрочване на задълженията (24%).

15% бавят плащанията си заради забавена заплата.

Най-често обаче просрочия имат титуляри, които са в чужбина (35%).

Доста по-малко са случаите, когато длъжникът не знае какво задължения има по договора или не ги разбира, или просто очаква, че неизпълнението на задълженията ще има някакви последствия.

Сред най-важните цели на Асоциацията са повишаване на финансовата култура на потребителите и създаването и спазването на етични норми, които запазват достойнството на клиента длъжник. В дългосрочен план, АКАБГ цели създаването на регулация на дейността.