Гърция ще трябва да намали разходите си с още 5.5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2013 г. и 2014 година, за да постигне договорените цели за бюджетна консолидация, свързани с втория международен спасителен план за Атина. Това посочва доклад на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс и БТА.

Докладът за изпълнение на поетите ангажименти, изготвен от ЕК, оценява напредъка на гръцките реформи, необходим за отпускане на нови средства за Атина, и препоръчва първият транш да бъде отпуснат възможно най-скоро.

Докладът, до който агенция Ройтерс е получила достъп, посочва, че пакетът от мерки за икономии за 1.5 процента от БВП, приет от Гърция в началото на 2012 година, ще даде възможност на Атина да постигне целта за намаляване на първичния бюджетен дефицит до 1 процент тази година. "Сегашните прогнози обаче са за голям бюджетен дефицит през 2013 г. и 2014 година", посочва Комисията, допълвайки, че недостигът на средства за двете години общо се равнява на 5.5 процента от БВП.

Гърция се готви за парламентарни избори през април и вече усеща тежките последици от мерките за икономии, довели до висока безработица.

Според доклада, подготвяйки се за нови съкращения на разходите, правителството е преразгледало програми, финансирани с дръжавни средства, насочило се е към икономии на социални трансфери, отбрана и преструктуриране на централната и местна администрация. Очакват се нови съкращения на работни места в държавния сектор, намаляване на разходите за фармацевтични продукти и оперативните разходи на болници, както и кешовите плащания за социални помощи.

Новите мерки са необходими, за да продължи Гърция да получава финансова помощ от еврозоната и международния валутен фонд (МВФ) според втората спасителна програма на стойност 130 млрд. евро, която ще осигури на Атина финансиране до 2014 година.

За да получи траншовете от помощта обаче, Гърция трябва да има първичен излишък от 1.8 процента през 2013 г. и 4.5 процента през 2014 година. "Сегашните мерки не са достатъчни, за да бъдат постигнати тези цели.

Правителството ще трябва да определи мерки за икономии за тази сума (5.5 процента от БВП) до юни 2012 година, които да бъдат приети в бюджетите за 2013 г. и 2014 година, за да постигне целите", заключава докладът на ЕК.