Корпоративна банка ще управлява 13 млн. лв., с които трябва да се помогне на желаещите да санират жилищата с пари от еврофондовете да си осигурят задължителното 50% съфинансиране.

Съфинансиращата част, която успяхме да защитим пред Европейската комисия, е най-високата като размер, спрямо това, което досега е прилагано във всяка една от европейските членки по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”. Това каза на пресконференция Деница Николова, ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в министерството на строителството на представянето на Фонда за жилищно обновяване, предаде „Фокус” .

През изминалата година започнахме с разработване на модела за обновяване на жилищата и многофамилните жилищни сгради, като общият ресурс, който имахме по оперативната програма беше в размер на 63 млн. лева.
Този ресурс беше разпределен на две фази. Едната фаза е предоставяне на безвъзмездно финансиране, което се представи на дирекция „Жилищна политика” за управление, другата част от финансирането е в размер на 13 млн. лева, която беше предоставена в управление на банка.

Това е Корпоративна търговска банка АД, която с този ресурс в следващите 10 години ще има възможност да предоставя кредити за домакинствата, както и банкови гаранции, които трябва да подпомогнат осигуряването на 50% съфинансиране от страна на собствениците за обновяване на жилищата, посочи Николова.

Фондът за жилищно обновяване е финансиран с 12 467 284 лв. от ОПРР 2007-2013 и 1 000 000 лв. допълнително финансиране от КТБ АД. С тези средства ще бъдат подпомагани кандидатстващите собственици на жилищни обекти да осигурят 50 % от бюджета за реновиране на съответната сграда или блок секция.

Останалата част от 50-те процента от стойността на мерките за енергийна ефективност се предоставя безвъзмездно от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.