Банковата система в България е със съотношение от 96.46% на кредитите спрямо депозитите си към 30 юни, сочат изчисления на Profit.bg, позовавайки се на статистиката на Българска народна банка.

Само преди шест месеца (към 31 декември 2011 г.) това съотношение бе 98.08%.

Ниското съотношение кредити/депозити показва, че банките не печелят толкова, колкото биха искали/могли.

Високото съотношение пък говори за агресивна политика, но същевременно и опасност от липсата на ликвидност за покриване на непредизвикани нужди от средства.

В България с най-високо съотношение е Ти Би Ай Банк, следвана от Българска банка за развитие и Те Дже Зираат Банкасъ.

С над среден коефициент са общо 15 от 31 от банките в страната. В челото са още БАКБ, Банка Пиреос, Банка ДСК, Обединена Българска Банка, Уникредит Булбанк и СИБАНК.

Най-ниско е съотношението на РИБ, Общинска банка, Иншанк, ИНГ Банк и Централна кооперативна банка.

По-ниско от средното за страната е то при Инвестбанк, ЧПБ Тексим, Търговска банка Д, Токуда банк, Сити Банк, Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка и др.