През юни 2012 г. в България са функционирали 2 300 хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, показват данните на НСИ. Броят на стаите в тях е 114.6 хил., а на леглата - 242.1 хиляди. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 19%, а на леглата в тях - с 29.2%.

С началото на летния сезон очаквано заетостта на хотелите рязко се е увеличила- 86.2% повече от май. 709 500 души са отседнали през юни в различните местата за подслон и настаняване. Те са реализирали 3.12 млн. нощувки, като от тях 680.2 хил. са от български граждани, а 2.44 млн. - от чужденци.

Най-много места за настаняване и най-много посещения има в област Бургас. Там са функционирало 404 места за настаняване, а градът и курортите около него са привлекли 208 610 туристи, които са реализирали 1.37 млн. нощувки. От тях 1.2 млн. са нощувките на чужденците.

Втора е Варна, в чиито 289 места за настаняване са нощували 163 хил. туристи.

Третият най-посещаван град е София с 68 551 гости.

Легловата база в хотелите е била заета на 46.1%, като заетостта е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 60%, следвана от тези с 3 звезди - 48.3%, и с 1 и 2 звезди – 25.7%.

Очертава се и ясна тенденция хотелите от високите категории у нас да се посещават от чужденци, докато българите се ориентират към средни и нисък сегмент.

В хотелите с 4 и 5 звезди чуждите граждани са реализирали 56.7% от своите нощувки, докато българските граждани - 25.2%.

В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.1% от нощувките на чужденци и 32.1% от нощувките на български граждани, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 9.2 и 42.7%.

Средно чуждите граждани са отседнали у нас за 5.8, докато българите са реализирали средно 2.4 нощувки.

Приходите от нощувки през юни достигат 115.5 млн. лв., като от чужденците те са 92.6 млн., а от българите - 22.9 млн. лева. През периода януари - юни 2012 г. общите приходите нарастват с 14.5% в сравнение със същия период на 2011 г., като от чуждите граждани увеличението е 19.6%, докато от българските граждани - с 11.8% повече.

През периода януари - юни 2012 г. реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване са със 7.4% повече в сравнение със същия период на предходната година. Нощувките на чуждите граждани се увеличават със 7.3%, а на българските граждани - със 7.5%.