През второто тримесечие на 2012 г. банковата ни система има печалба в размер на 147.7 млн. лв., спрямо 175.6 млн. лв. за предходното тримесечие. Общо за полугодието банките спечелиха 323 млн. лв., като седем от опериращите у нас трезори реализираха печалба над 10 млн. лв. до 30 юни.

Ето и десет факта за банковата система в България, подбрани от Profit.bg:

- Банка ДСК и Уникредит Булбанк са най-печелившите банки в страната, като за шест месеца те успяха да реализират печалби в размер на 116.9 млн. лв. и 95.9 млн. лв.;

- В края на полугодието активите на банковата ни система са 79.4 млрд. лв., спрямо 74.9 млрд. лв. за година по-рано;

- Общо 18 от 31 банки в България разполагат с активи за над 1 млрд. лв.;

- В края на юни 2012 г. депозитите на домакинствата достигат рекордните 33.78 млрд. лв., като за последните 12 месеца повишението е от близо 4.5 млрд. лв.;

- За последните 12 месеца трезорите в страната са платили 1.3 млрд. лв. лихви на населението за депозираните в банките средства;

- Днес 50.6% от спестяванията ни в банките са в левове, 40.6% са в евро, а останалите около 8.8 на сто са в други валути;

- От началото на 2012 г. домакинствата насочват спестяванията си главно към Корпоративна търговска банка, Първа инвестиционна банка и Уникредит Булбанк;

- Близо 600 домакинства и 2000 фирми у нас имат депозити за над 1 млн. лв.;

- Съотношението кредити/депозити на банковата ни система е 96.46%;

- Нивото на лошите и преструктурирани кредити в страната при домакинствата достигна деветмесечен минимум от 19.93 на сто. През юли отново наблюдаваме спад при лошите потребителски кредити и минимален ръст за лошите жилищни заеми;

Бонус: Активите на банките с български мажоритарни собственици, общо девет, са 25.02% от активите на банковата ни система. За полугодието "българските банки" реализират положителен финансов резултат от 34.77 млн. лв.