Средният размер на депозитите в България към 30 юни 2012 г. е 2644 лв., става ясно от изчисления на Profit.bg на база данни на Българската народна банка.

Спрямо година по-рано той бележи ръст от 313 лв. По последни данни в търговските ни банки са открити 12.2 млн. депозита за общата сума от 32.4 млрд. лв.

Спестяванията на домакинствата за над 100 хил. лв. Са 27 786, като общо в тях има 6.53 млрд. лв., или средно по 235 хил. лв. на депозит. Точно преди година те възлизаха на 5.05 млрд. лв., концентрирани в 20 761 влога, или средно по 243 хил. лв.

Сериозен ръст за последната година бележат депозитите за суми над 1 млн. лв. Въпреки че тези вложения в банките не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете, собствениците им получават преференциални условия от търговските банки.

Днес, общо 598 домакинства и НТООД* имат спестявания за над 1 млн. лв., спрямо 492 броя за година по-рано, и 558 за три месеца по-рано. В тях са вложени 1.46 млрд. лв., или средно по 2.44 млн. лв., спрямо 1.2 млрд. лв., или по 2.45 млн. лв. към 30 юни 2012 г.

Любопитно е да отбележим също, че и 1918 български нефинансови компании също имат депозити за над тази сума, като за последните 12 месеца се отчита повишение от 139 фирми.

Общите им спестявания възлизат на 7.7 млрд. лв., или с 160 млн. лв. повече спрямо предходния период.

* Сектор Домакинства и НТООД включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД).