Финансовото богатство на домакинствата нараства с 12% на годишна база до близо 41.8 млрд. лв. в края на месец юни 2012 г., става ясно от последния тримесечен анализ за богатството и дълга на домакинствата в България на УниКредит Булбанк.

Увеличаването на финансовите активи с около 945 млн. лв. през второто тримесечие е било задвижено от банковите депозити. Спестяванията на домакинствата в банките са набъбнали с 14% за една година, като към 30 юни възлизат на 32.4 млрд. лв.

Спестяванията в пенсионните фондове се увеличиха със 196 млн. лв. през второто тримесечие, благодарение на задължителните вноски и достигнаха малко над 5 млрд. лв.

Животозастрахователните резерви отново допринесоха за ръста в богатството на домакинството. Те достигнаха 628 млн. лв., което е повишение от близо 14% за една година.

В неблагоприятна посока се развиха отново инвестициите пряко свързани с местния финансов пазар. Вложенията в акции намаляха със 140 млн. лв., а в дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) – с 21 млн. лв.

„Като цяло през второто тримесечие на годината домакинствата ускориха темповете, с които заздравяват общата си финансова позиция“, коментира Милен Касабов, старши икономист в УниКредит Булбанк.

Той обобщи още, че растежът на финансовото богатство се ускорява, докато дългът засилва темповете си на спад. Така коефициентът, измерващ нивата на задлъжнялост (дълг спрямо финансови активи), намаля до 49%.

Общото нетно богатство на домакинствата към 30 юни 2012 г. възлиза на 229 млрд. лв. За сравнение преди година стойността му е била почти същата, но въпреки това за второ поредно тримесечие се отчита ръст. Това се дължи на по-бързия ръст на финансовите активи в сравнение със спада в жилищните имоти.

Общият обем на ипотечните кредити е намалял с 0.5% на годишна база през второто тримесечие на тази година до над 9.3 млрд. лв.

Изтеглените ипотечни заеми от небанкови финансови институции се свиват с 12% до 566 млн. лв. към края на юни 2012 г. С близо 27 млн. лв. са намалели и кредитите с ипотеки от банки за последната година. Към края на второто тримесечие техният обем се равнява на 8.8 млрд. лв.

„Натискът на пазара на ипотечни кредити може да продължи в следващите тримесечия поради устойчиво слабия жилищен пазар и възможни отписвания“, смята Милен Касабов.

Дългът на домакинствата намаля с 1.3% на годишна база до 20.5 млрд. лв., като темповете на спад се ускориха още повече в сравнение с предходните тримесечия. Така с 270 млн. лв. намаля дългът само през последната година.

Потребителските кредити от небанкови финансови институции потвърдиха слабостта от първото тримесечие, обръщайки положителната тенденция от миналата година. Те са в размер на 838.3 млн. лв. и така намаляха с 14 млн. лв. спрямо първите три месеца на 2012 г.

Потребителските кредити от банки продължиха да намаляват бавно, като спадът в заемите в лева беше почти компенсира от ръст на тези в евро. Към 30 юни банките са отпуснали потребителски кредити на стойност 7.4 млрд. лв., като се отбелязва спад от близо 2% за една година.

Овъдрафтите (включително кредитните карти) също продължиха да намаляват значително и вече са със 148 млн. лв. по-малко спрямо година по-рано. Липсата на апетит към потребителски кредити може да означава устойчива слабост във вътрешното потребителско търсене.

Другите кредити, както от банки, така и от небанкови институции (селскостопански, свързани с обучение и други кредити) нараснаха както на тримесечна, така и на годишна база, докато лизинговите договори (основно свързани с покупка на автомобили) нараснаха леко за първи път след дългия и силен спад започнал през 2009 г.

Все пак, лизинговите договори продължават да регистрират спад на годишна база от 15%. Анализаторите на банката смятат, че това може да означава, че е достигната временна стабилност, докато по-значителен и устойчив ръст в търсенето е малко вероятен.