Инфлацията у нас поема тревожна посока, като се ускорява през септември до най-високата си стойност на годишна база от три месеца насам. През септември инфлацията е била 3.4% на годишна база.

За сравнение през август инфлацията е била 3.1%, през предходните два месеца съответно 2.4 и 1.6%.

Значително ускоряване се наблюдава в темпа на повишение на потребителските цени през септември, спрямо този през същия месец на миналата година. През септември 2011 година инфлацията на годишна база е била при ниво от 2.9%.

Като цяло се наблюдава тенденция на повишение на темпа на инфлацията в страните от ЦИЕ, на фона на понижението й в еврозоната и ЕС като цяло.

Така например инфлацията в ЕС през септември е била 2.7%,= на нивото си от август, но значително под нивото й от 3.3% преди година.

Най-висока инфлация е била отчетена в Унгария при ниво от 6.4% на годишна база през септември, което също е силно повишение в сравнение с предходния месец от 6%.

Северната ни съседка Румъния е втора в негативната класация с инфлация при ниво от 5.4%през септември. Повишението е значително на фона на 4% през август.

Компонентите с най-голямо поскъпване в ЕС са били транспортът (4.8%), жилищата (4.1%) и алкохолът и цигарите (4%).

Най-ниска инфлация е регистрирана при телекомуникационните услуги (3.3%) и образованието (0.5%).