Перник си има банкнота от 3 лева. Уникатът, който е втрещил света през 1952 г., се пази в във фонда на местния държавен архив.

Още с появата си трилевката предизвиква недоумението на повечето чуждестранни експерти. И сега малцина знаят, че тя не е само виц. Новината за ценния екземпляр вече обиколи Facebook.

Експертите от архива разказват, че през 1952 г. в Народна Република България се провежда най-мащабната парична реформа.

За първи път се пускат редовни държавни книжни пари. Отпечатани са нови държавни съкровищни билети от 1, 3 и 5 лева и нови банкноти от 10, 20, 25, 50, 100 и 500 лв., припомня standartnews.com

Предварително подготвената емисия от 1951 г.нарушава съществуващата до тогава европейска практика в емитирането на банкноти. Номиналът от 3 лева e истинска иновация, но не след дълго е изхвърлена от употреба.