Всеки работодател трябва да знае как да се справя ефикасно с различните типове характери на своите служители.

В новата си книга Personality Style at Work: The Secret to Working with (Almost) Anyone американският автор Кейт Уорд представя модел, според който хората имат “специфични, утвърдени, стабилни характери, които влияят на тяхното поведение.”

Ако мениджърите могат да определят към кой тип характер спадат техните служители, те ще могат да разберат по-добре какво да очакват от тях и как да общуват с тях.

Ето и кои са четирите типа характери на офис служителите:

1. Директен

Бюрата на хората с директен характер са затрупани с документи, въпреки че те вероятно са подредени на купчинки. Те обикновено предпочитат да се учат независимо и са по-склонни да действат, така че може да изглеждат нетърпеливи или отегчени, когато са част от някаква група.

Този тип хора са склонни да използват думи като “ти трябва” или “ти би трябвало.” Те също така говорят на висок глас, бързо и представят собственото си мнение като факт. Нещо повече, тези хора не са добри слушатели, така че ако трябва да им се дадат инструкции, трябва да бъдете директни и недвусмислени при общуването си с тях.

Тези хора постоянно чувстват, че трябва да бързат и имат склонност да вземат прибързани решения.

2. Енергичен.

Енергичният човек обикновено има разхвърляно бюро, с разпръснати хартийки навсякъде, заедно със списания, касови бележки, формуляри, книги и други неща. Този тип служители предпочитат да се учат в групи и им харесва да бъдат наставлявани, както и да присъстват на съвещания.

“Ако някой откаже да се включи в онлайн програма за самообучение, това е знак, че този човек е с енергичен характер,” според Уорд.

Хората с този тип характер имат склонност да преувеличават и да говорят много. Те са много добри в започването на нови проекти, но се нуждаят от повече насърчаване, за да завършват тези, по които в момента работят.

3. Внимателен

При този тип хора бюрата пак са претрупани, но те знаят всяко едно нещо къде се намира. Те може също така да имат на бюрото си снимки на успокояващи пейзажи, групови снимки и други лични вещи на показ.

Внимателният тип хора предпочитат да се учат в групи, особено по време на тиймбилдинг събития и не обичат да започват работа по нови проекти просто така, без подготовка.

Ако някой служител показва, че има нужда постоянно да „бъде държан за ръката“, когато получи нов проект, това е знак, че е от внимателния тип,” според Уорд.

Този тип хора говорят бавно, тихо и с неохота предлагат собственото си мнение. Те слушат внимателно, преди да говорят и често участват в маловажни разговори за запълване на времето.

4. Систематичен

Този тип хора обикновено имат подредени бюра, върху които няма никакви излишни документи, освен тези, по които работят в момента. Те също така почистват бюрото си всяка вечер и единствените неща върху него са свързани с тяхната работа.

Систематичните хора предпочитат да мислят независимо, може да изпитват нежелание да участват в групови мероприятия и са мотивирани да спазват крайните срокове.

Те също така имат склонност да използват конкретни термини и предпочитат да споделят факти и данни вместо собственото си мнение. Те също така участват в ограничен брой маловажни разговори за запълване на времето и предпочитат съсредоточените разговори.