Общо 552 фалшиви български и чуждестранни банкноти са изтеглени от обращение през първото тримесечие на 2013 г., съобщиха от Националния център за анализ (НЦА) на БНБ. 87 броя фалшиви банкноти повече са открити спрямо последното тримесечие на миналата година, а общият брой на откритите фалшиви пари е 593.

Относителният дял на задържаните през първото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение е 0.00019%.

През първото тримесечие най-често залавяната неистинска купюрата е от 20 лева – традиционен лидер за фалшификаторите. Близо половината от заловените неистински български банкноти са с този номинал.

Следващата най-фалшифицирана купюра е от 10 лева, като 28.84% от фалшивите пари са с тази стойност, а 22.09% от фалшивите банкноти са по 50 лева.

19 от заловените банкноти са със стойност 2,5 и 100 лева.

От началото на годината БНБ е установила и 152 броя фалшиви монети, по-голямата част от които са с номинал от 20 ст.

При чуждестранните валути най-фалшифицирани са доларите. От началото на годината за заловени 1 290 броя фалшиви щатски долари, както и 919 броя евро.

Нека отново припомним, че защитните елементи на българските банкноти са холограмна лента, осигурителна нишка, регистър на проглед, воден знак и релеф на банкнотата. Можете да проверите дали банкнотата е истинска, като:

-потъркате с пръсти и установите релеф на надписа БНБ и на портрета.

- насочите банкнотата срещу светлината, за да установите наличието на водния знак, регистъра на прогледа и нишката с повтарящ се в нея текст.

- наклоните банкнотата – фигурите по холограмната лента и контурите на числото трябва да проблясват в цветовете на дъгата.