С 5% са намалели хората, които са се регистрирали като безработни в седемте бюра на труда в Пловдив и областта през изминалата година. С 8% са се увеличили хората, които са прекратили регистрацията си, т.е.- започнали са работа.

Тези показатели правят пазара на труда в Пловдив най-динамичен в сравнение с останалата част от страната Безработицата в Пловдив е 6.6%, затова пък в община Брезово тя стига 24.7%, съобщи директорът на Регионалната агенция по заетостта Мария Георгиева.

На база на непрекъснато събираните данни, тя твърди, че безработицата намалява и се връща към нивата си от 2012 година. 36 562 души са постъпили на нова работа през 2013 г., част от тях на първичния трудов пазар, останалите по различни програми на субсидираната заетост. Те са с близо 3 000 повече от 2012 г.

Към края на януари регистрираните безработни в Пловдив са 10 936. Не всички от тях имат право на обезщетение, посочва БГНЕС. През 2013 г. в Пловдивска област работодатели са заявили 13 758 работни места - с 13% повече в сравнение с предишната година.

Най-лесно се намира работа в преработвателната промишленост, търговията, услугите - предимно ремонт на автомобили и битова техника. В тези три сфери са 15% от предлаганите работни позиции. В селското стопанство са пък други 5% от всички. Търсят се специалисти в държавния сектор, в образованието, машиностроенето, здравеопазването.

Прави впечатление, че регистрираните безработни в Пловдив активно използват всяка предложена от бюрото по труда възможност за повишаване на квалификацията. Не случайно, каза Мария Георгиева, България е с най-висок процент усвояемост на средства за обучение сред останалите европейски страни. Най-много се търсят курсовете по чужди езици.

Пловдив участва и в износа на кадри в чужбина - както и другаде, и тук най-често работа в Европа си намират лекари, медицински сестри, ІT-специалисти и инженери. Не всеки, който има желание да емигрира на трудовия пазар, успява- търсят се хора с опит, специалност и добро владеене на английски език.

В момента 30 пловдивчани са одобрени за участие в програмата Job of my life на Германия - след интервюта част от тях ще предприемат сериозна стъпка в трудовата си биография – тригодишно обучение по различни професии в Германия и реален шанс да останат на работа там.