Безработицата за страната средно за миналата година е 11.3%, което е с 1.1 на сто по-ниско от планираното, показват данни на Агенцията по заетостта. Все пак безработицата се увеличава спрямо 2012 година, когато е била 11.1 на сто.

Равнището на безработица в страната плавно намалява от 11.9% през януари и 12% през февруари до 10.7% през август. През следващите месеци равнището на безработица отново нараства, но не достига нивата от началото на годината.

През миналата година средномесечният брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда в страната, е 371 380 души. Темпът на нарастване е много по-малък от предходната година. През 2012-а безработните са се увеличили с близо 32 000 души, а през миналата година – с 6843 човека.

Основният поток от безработни в бюрата по труда е формиран от периодично освобождавани заети без процедура за масови уволнения, предимно от малки и средни предприятия.

През 2013 г. работа са започнали 249 720 безработни, което е с 25 038 човека повече от 2012-а Миналата година в реалната икономика са започнали работа 167 320 безработни, като те са с 15 474 души повече в сравнение с предходната година.

По програми за заетост и по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” са започнали работа 72 067 безработни, а по насърчителни мерки - 10 333 безработни, като и тук се наблюдава увеличение спрямо предходната година.