Сигналите за възстановяване в еврозоната, която излезе от рецесията през второто тримесечие на годината се отразяват положително на икономическата активност в страните от ЕС11, присъединили се към Европейския съюз (ЕС) след 2004 г.

Техните икономики постепенно се съживяват след забавения старт в началото на 2013 г.,съобщава пресцентърът на Световната банка, позовавайки се на данните от последния Редовен икономически доклад на банката за ЕС11.

ЕС11 включва България, Румъния,Хърватия, Словения, Чехия, Словакия, Унгария, Полша,Естония, Латвия и Литва.

Силният износ подкрепи растежа в България, но все още слабото вътрешно търсене вероятно ще задържи темпа на растеж на българската икономика под средния за региона.

Броят на безработните е нараснал над два пъти от 2008 г. досега, достигайки 449 000 души, от които 65 000 са младите безработни, показва докладът.

Растежът на доходите на най-бедните 40 процента от населението е бил положителен във всички страни, но само в четири страни - България, Естония, Полша и Румъния е бил по-висок от средното за региона.

Очакванията на Световната банка за растежа у нас през следващата година са за 1.7%, което означава, че страната ни ще е с третото най-лошо представяне след Словения, чиято икономика се очаква да се свие с 1 на сто и Хърватия, която се очаква да нарасне с едва 0.8 процента.

Вижте още: Икономически ръст, какъвто не помним, прогнозира Стойнев

За България Световната банка препоръчва засилване на растежа и предприемане на реформи на пазара на труда, за да се намали безработицата в условията на слабо възстановяване.

В доклада се подчертават се разликите в икономическите постижения на страните от EС11 за първите три тримесечия на 2013 година. Латвия и Литва отбелязват най-високи темпове на растеж не само в EС11 , но и в целия Европейски съюз.

Растежът в Полша се забави до най-ниските темпове от 2001 г. насам през първото тримесечие на годината, поради спад в инвестициите и потреблението. Растежът в Румъния се дължи главно на стабилните резултати в експортната дейност на автомобилната промишленост, въпреки вялото потребление и свиващите се инвестиции.

Световната банка очаква, че през 2014 г. икономическият растеж във всички страни от EС11 да стане по-балансиран и по-ориентиран към вътрешното търсене, в частност на инвестициите. Въпреки това, не се очаква растежът да успее да достигне предкризисните нива още известено време.

Докладът предупреждава, че страните от EС11 продължават да са изправени пред значителни рискове от спад в икономиката. Растящите в глобален план лихвени проценти, в съчетание с променливите капиталови пазари, могат да забавят възстановяването в еврозоната и да попречат на вътрешното търсене, в частност на инвестициите, в региона на EС11. Справянето със системните рискове във финансовия сектор на Европа също може да доведе до краткосрочно затягане на кредитните условия в EС11 в случай на нужда от повече капитал, като по този начин постави ограничения пред инвестициите.