Министър-председателят Пламен Орешарски заяви по ТВ7, че сравнявайки началото и края на 2013 г. „вижда лъч надежда“ . "Давам си ясна сметка, че разликата между този лъч надежда и подобряването на стандарта на хората все още е много голяма и тя трябва да бъде запълнена с много работа от всички нас и на първо място от кабинета", добави премиерът.

Той изрази очакване, че тази година експортът и инвестициите ще бъдат движещите фактори на растежа и допълни, че е важно да се подобри и вътрешното търсене.

Според премиера НАП и Митниците са се справили прилично за миналата година. "Изпълнението на приходната част е по- добро от очакванията в средата на годината. Тогава оценките за неизпълнение на приходите възлизаха на около 1 млрд. лв., а в края на годината неизпълнението е доста по- малко. Имаме набелязани мерки да подобрим още повече събираемостта на приходите", заяви министър-председателят.

По отношение на заетостта и на безработицата Орешарски каза, че те зависят в голяма степен от икономическото възстановяване. "Очаквам през 2014г. да забележим осезаемо възстановяването и тази година да бъде първата в последните пет, в които да направим по- отчетлив икономически растеж", подчерта Орешарски.

С ускоряването на икономическия растеж ще можем да водим и по-активна социална политика, допълни той.