Обемът на инвестициите в бизнес имоти в България от началото на годината до края на септември възлиза на почти 100 милиона евро, отчете консултантската компания Forton, стратегически партньор в София и Скопие на глобалната фирма за имоти Cushman & Wakefield.

Парцелите и офис площите са едни от динамичните сегменти, но се запазва и силният инвеститорски интерес към търговски площи и хотели.

„Инвестиционният пазар се възстановява с ускорени темпове“, коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. „Притокът на капитал се засилва и можем да се надяваме в следващите месеци да видим сделки с големи активи.“

Отчетени са сделки на стойност 98.7 млн. евро, с 60% повече от същия период на 2013 г. (61.9 млн. евро).

„Регистрирали сме над два пъти по-голям брой сделки до момента", коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. "Има шанс да надхвърлим прогнозираните от нас 130 млн. евро в края на годината.“

Третото тримесечие донесе нови доказателства за търсенето на качествени офиси. „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ придоби втори имот в района на „Бизнес парк София“, а на пазара има още няколко добри сгради, които са цел за потенциалните купувачи“, каза Явор Костов, мениджър „Инвестиционни продажби“ във Forton.

Очакванията на инвеститорите за доходността от офиси намаляват от 9.25% на 9% в третото тримесечие вследствие на по-убедителното възстановяване на наемния пазар и наличието на топ сгради с пълна заетост.

„Намаляването на доходността е следствие на намалялото усещане за риска", каза Костов. "При ценообразуването купувачите стъпват на високата заетост на най-добрите имоти и на потенциала за увеличаване на приходите при замяна на наематели. Смятам, че в първите сделки с големи качествени офис сгради доходността би могла да падне и под 9%.”

Forton отчита ръст при сделките с всички видове имоти, но активизацията е най-забележима на пазара на големи строителни парцели – общо 13 транзакции на стойност 29.1 млн. евро, или 30% от общия отчетен обем.

Най-голямата беше продажбата на имота за нереализирания мол „Форум София“ за 12.6 млн. евро на околовръстния път на София. Освен нея са отчетени и няколко по-малки продажби в престижни столични квартали като „Иван Вазов“, „Изток“ и „Лозенец“.

„Строителните предприемачи се върнаха на пазара от началото на годината“, коментира Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални и логистични площи и парцели“ във Forton.

“Това е съществената разлика от 2013 г. Но освен тях корпоративният сегмент също остава активен – преди всичко търговски вериги и логистични оператори, които търсят земя за собствени магазини и складове.“