Двойно по-висок премиен приход са реализирали животозастрахователните компании у нас от застраховка „Заболяване“ до края на ноември 2014 г.

По данни на Комисията за финансов надзор премийният приход за 11-те месеца до 30 ноември е 21.49 млн. лв. спрямо 10.8 млн. лв. за година по-рано.

Това е и причината застраховката да заема вече дял от 7.2 на сто от съвкупните премийни приходи в сектора спрямо 4 на сто за година по-рано.

Общите премийни приходи на компаниите са малко над 300 млн. лв., с което се отчита над 11% ръст спрямо първите 11 месеца на 2013 г.

Над 70% от полиците се сключват в петте най-големи компании – Алианц България Живот, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, Уника Живот, ОББ Алико и ДЗИ Животозастраховане.