Към края на 2014 г. компаниите от общото застраховане имат 338 млн. лв. на депозити в търговските банки и вложения от над 590 млн. лв. в ДЦК-та. От тях 519 млн. лв. са дългови ценни книжа, издадени и гарантирани от държавата, сочат данни на Комисията за финансов надзор.

Вложенията в акции и дялове на инвестиционни фондове към 31 декември са за 126.4 млн. лв., като бележат ръст от 118 млн. лв. за година по-рано.

Ето кои компании къде влагат парите си:

Лидерът по пазарен дял Армеец държи близо 70 млн. лв. в акции и дялове на фондове спрямо 67 млн. лв. за година по-рано. На депозити в банки компанията има 41.6 млн. лв., нараснали от 33.7 млн. лв. за в края на 2013 г.

Втората най-голяма компания по пазарен дял Булстрад Виена иншурънс Груп има вложенията за 82 млн. лв. в ДЦК, като от тях 63 млн. лв. са издадени и гарантирани от държавата. Депозитите в банки са за 9.2 млн. лв., а инвестициите в акции и дялове на фондове – 3.2 млн. лв.

Лев Инс, заемаща третата позиция по пазарен дял и първа в най-масовата застраховка – Гражданска отговорност, има инвестиции за 192 хил. лв. в акции и дялове, 9.1 млн. лв. в ДЦК-та и 59.3 млн. лв. на депозит.

ДЗИ Общо застраховане и Алианц България допълват топ 5 на най-големите компании в сектора. ДЗИ е вложило 142.9 млн. лв. в ДЦК, като от тях 114 млн. лв. са държавни, а депозитите в банки – 66.6 млн. лв.

От своя страна, Алианц България им 19.6 млн. лв. вложения в акции и дялове, 72.6 млн. лв. в ДЦК и 9.7 млн. лв. на депозит.