Земеделската земя поскъпна с 15.2% през изминалата година спрямо година по-рано, посочиха изнесени днес данни на НСИ. Средната цена на земеделската земя е при ниво от 684 лева през изминалата година.

Най-голямо през 2014 е поскъпването на лозята с 41.4%, следвани от нивите с 14%. Овощните насъждения поскъпват с 1.6%, докато постоянно затревените площи - с 24.2%.

Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 957 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югозападния район - с 33.9%, и в Южния централен - с 32.8%.

Средната цена на рентата на един декар арендувана земеделска земя достига 41 лв. през изминалата година, което е със 7.9% повече спрямо 2013 година.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 16.7%, и на нивите - с 10.3%. От наблюдаваните категории земя единствено при лозята се наблюдава понижение на рентата - с 29.4%

През 2014 г. най-висока е цената за един декар арендувана земеделска земя в Североизточния район - 61 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.