Населението в Източна Европа и в прибалтийските държави се свива значително в периода 2001 – 2011 г., показва ново проучване на германската Федерална служба по строителство и регионално планиране.

С относително стабилния си ръст Полша е изключение в Източна Европа. По-голяма част от страните в тази част на континента отчитат спад в населението.

Демографските тенденции в Албания, България, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва и Румъния са смущаващи, според авторите на проучването.

По данни на НСИ, България продължава да е с най-висока смъртност в ЕС. В същото време коефеициентът на плодовитост в страната, или средният брой живородени деца от една жена, е 1.52 през 2014 г. За да расте населението на страната, обаче е необходим коефициент от над 2.

Напоследък много се пише за намаляващото население на Европа. Британското издание Telegraph например писа, че демографските процеси показват, че Европа "бавно умира." Тази година Артър Брукс, президент на American Enterprise Institute, прогнозира "упадък за Европа" заради ниските нива на раждаемост.

Новото проучване на германската Федерална служба по строителство и регионално планиране разкрива много по-подробна картина на това кои части от Европа се свиват през първото десетилетие на новия век и кои се разрастват.

Изготвената от института карта е един от първите опити да се сравнят демографските тенденции в цяла Европа в периода 2001 – 2011 г. На картата са посочени районите, в които населението е намаляло, увеличило се е или е останало без промяна.

Вижте още: България продължава да е с най-висока смъртност в ЕС

Според проучването, населението на много от най-големите градски центрове в Европа намалява в периода 2001 - 2011 г., тъй като повече хора са се изнесли оттам, а раждаемостта се е повишила в метрополисните райони и в предградията, където жилищата са по-достъпни.

Това е доста често срещано явление в САЩ, но е необичайно за Европа, където много градски центрове в исторически план за гъстонаселени.

В сравнение със съседна Англия, Шотландия и Уелс, населението на Република Ирландия и Северна Ирландия отчита доста по-голям ръст в периода 2001- 2011 г. Коефициентът на плодовитостта в Ирландия в момента е 2.1, като това е най-високата стойност в ЕС. (Коефициентът на плодовитостта показва колко деца ражда една жена средно.)

Само високият коефициент на плодовитост в Ирландия обаче не е достатъчен, за да може населението й да продължи да нараства. За запазване на нивата на населението, е необходима стойност от 2.1, като в момента за Ирландия тя е точно толкова. Имигрантите са допринесли значително за положителните демографски перспективи пред страната.

В същото време населението на Испания намалява. Много испански региони, където все още се наблюдава ръст, се намират в Каталуня в източната част на страната. Предвид икономическите проблеми на Испания в последните години, просперитетът на Каталуня може да обясни до известна степен увеличението на населението в този район.

Франция е сред малкото страни в Европа с увеличаващо се население в периода, което се дължи на имиграцията и на високото ниво на плодовитост. Интересното е, че населението се увеличава в цялата страна.

За разлика от много други държави, населението във Франция нараства над средното ниво за ЕС в селските райони. Според изготвилите проучването, отличната транспортна система на Франция е причината за това семействата нарочно да искат да живеят в селските райони, вместо да се местят в градовете.

Населението в източната част на Германия намалява дори по-бързо от това в Западна Германия. Щом човек достигне до границата с Полша обаче, тази тенденция се обръща.

Нивото на безработицата в Германия е пословично ниско и достигна 20-годишно дъно миналото лято. Това обаче не важи за цялата страна. Бившите западногермански провинции все още имат много по-добри нива на заетост от източните си съседи. По тази причина все повече млади хора се местят от селските източни райони към западните, което обяснява намаляващото население на изток.

Според проучването, Полша може да се похвали с това, че предградията на полските градове привличат повече жители, от която и да е друга страна.

Ръстът на населението в страната е концентриран около по-големите градове. Въпреки че на изток жителите като цяло намаляват, метрополисните райони привличат повече хора.