Добричка област продължава да е с най-скъпите земеделски земи в страната. Данни на НСИ сочат, че в края на 2015 г. средните цени в областта са 1406 лв./дка.

Националната статистика сочи, че от 2010 г. цената на земята се е повишила в областта от 531 лв. на 767 лв./дка през 2011 г. и достига 1322 лв./дка през 2012 г. Следва спад на цените до 1084 лв./дка през 2013 г. и ръст до 1256 лв./дка в края на 2014 г.

Само за последните пет години вложенията в земи в Добричко са с близо 165% ръст. Това обаче съвсем не означава, че е сигурно, че през настоящата и следващите години темповете на растеж ще станат подобни.

Потвърждение на този факт е понижението в цените на земите през последната година (по данни на НСИ) в областите Ловеч, Пловдив и Габрово със съответно 40, 30 и 27 на сто.

Силистра и Благоевград са другите две области в страната с най-скъпи земеделски земи. Средните цени са съответно 993 и 842 лв./дка.

Русе и Варна са другите две области в страната, където цените на земите са над средните 800 лв./дка, докато стойността на земите в Ямбол, Плевен, Монтана и Разград също е над средните за страната 732 лв./дка.

Само за последната година цените на земеделските земи в България са се повишили със 7% спрямо 15.2 и 8.6 на сто за предходните две години.

Доходността от вложения в земеделска земя в Силистра в периода 2010 – 2015 г. обаче е една от най-добрите за страната с 258%, изчислена през средната цена, предоставена от НСИ.

По-висока е единствено в Шумен (279%), а с по над 200% доходност са още земите за този период в областите Ямбол, Варна, Видин и Сливен.