Когато постигате напредък с всеки изминал ден, големите цели започват да се реализират. Не търсете бързо постижение, бързо подобрение. Търсете малки стъпки в посоката на успеха. Ден след ден. До момента, в който целта се осъществи.

Независимо каква цел сте си поставили, от какъв мащаб е и какви страхове ви дърпат от изпълнението й, съществуват 6 стъпки, които ще ви помогнат да се справите с привлекателната мисъл да се откажете.

Стъпка 1: Назовете целта си

Тази стъпка е лесна, тъй като от вас се иска просто да назовете проекта или идеята, която се върти в главата ви.

Ако сте напълно наясно каква е тя, просто отговорете на въпроса: Какво е онова нещо, което наистина искате да постигнете, но ви изглежда прекалено трудно за осъществяване?

Каквото и да ви хрумне, когато четете този въпрос, вероятно това е точно онова, което искате. Затова напишете го на лист.

Стъпка 2: Поставете реалистичен срок за изпълнение

Напълно сериозно е това да е реалистичен срок, особено когато се усещате мотивирани и вдъхновени. Например в края на всяка година - тогава много хора си обещават да променят нещо или да постигнат нещо през следващата година.

Стъпка 3: Раздробете процеса на етапи

Раздробете целия процес на осъществяване на седмици, месеци, тримесечия и т.н. С отмятането на всяка по-малка цел по пътя към успеха ще се снабдите с необходимата мотивация.

Стъпка 4: Отговорете на въпросите Кога? и Какво?

Следващата стъпка изисква да определите кога и какво.

Например:

Какво мога да започна днес?
Каква част да започна?

Целта на тази стъпка е да стимулирате ума си да започнете да работи по постигането на целта. Какво точно ще започнете да правите, за да изпълните целта си?

Стъпка 5: Започнете

Тази стъпка е достатъчно проста. Трябва да започнете да прилагате плана в действие. Не се тревожете колко ефикасни са действията ви. Вие вървите към целта, защото сте започнали.

Няма значение колко дълго работите по въпроса. Започнете!

Стъпка 6: Действайте по план

Следващата стъпка е да поддържате активността си, ентусиазма си. Задайте си въпроса: Кога мога да започна отново?

Като раздробявате осъществяването на целта си на части, вие се мотивирате да действате постоянно. Създали сте въображаема картина на проекта, върху който работите.

Не хабете време и енергия в размишления върху това какво не успявате да направите. Фокусирайте се върху това, което трябва да се направи.

Вървете стъпка по стъпка. Не се отказвайте!