Българският пазар и пазарите на балканските държави са малки, но като едно цяло могат да привлекат интереса на големи инвеститори от цял свят, смята Васил Големански, изпълнителен директор и заместник-председател на СД на БФБ-София.

Той бе първият лектор, на когото бе дадена думата от Илиян Скарлатов, управляващ партньор в Mane Capital и модератор на панел "Капиталови пазари", по време на първия ден от седмото издание на форума "Шумът на парите". Според Скарлатов основен акцент тази година заслужава консолидацията на пазарите.

Преди 2 години бе изготвена официална стратегия за капиталовия пазар. Ние напълно я следваме. Новата платформа SEE link, която обединява пазарите от Източна Европа, e част от тази стратегия. Една от целите, които сме си поставили1 е постигането на регионално сътрудничество и развитие на Балканите, заяви Големански.

По думите му всеки един от пазарите на Балканите е малък и в последно време виждаме как това състояние все повече се задълбочава.

Ако страните от Балканския регион се обединят, те ще бъдат по-интересни за голям инвеститор, категоричен е изпълнителният директор и заместник-председател на СД на БФБ-София.

Още преди 4 години се е зародила идеята да се намери начин регионът да изглежда единен и унифициран пред света, достатъчно атрактивен за инвеститори. По този начин всеки пазар би бил на печалба.

"Още тогава направихме система, която обменяше котировки и основни данни между няколко дружества - между Сръбската, Македонската и Българската борси", заяви Големански. И допълни, че новата платформа поглъща немалко ресурси. За успеха й ключова роля има Европейската банка за развитие, която е основен спонсор.

Самият проект е осигурен с финансиране за оперативни разходи и за функциониране през следващите 2 години. Това позволява на всички потребители да го използват съвсем спокойно, напълно безплатно. Целта на платформата е да стимулира изграждането на регионална идентичност.

Самият проект SEE link представлява платформа, позволяваща пренасяне на ордери от една борса към друга. Достъпът се осъществява през локални посредници. Така се спазват всички нормативни изисквания, които действа в отделните страни на региона.

Първите участници в платформата са България, Хърватия и Македония. Тя стартира преди около месец и половина-два и вече са осъществени първите сделки през нея.

Големански изрази своето задоволство от това и радостта си, че проектът провокира значителен интерес у други страни в Източна Европа. Той допълни, че в момента одобрени кандидати са Сръбската, Белградската и Словенката борса.
По отношението на поддържането на балансиран индекс, Големански заяви, че индексът е факт. В него са представени 3 борси, като са налице пропорция и съпоставимост.

"Има три български компании, две от Македония и пет от Хърватия. Те в значителна степен показват обема на пазарите", заяви изпълнителният директор и заместник-председател на СД на БФБ-София. Той допълни, че при присъединяването на по-големи борси - Атина и Румъния, индексът ще бъде преразгледан.