Можем много да научим от богатите хора, но най-вече какво да правим с парите ни. Оказа се, че хората с активи за над 3 млн. долара имат доста общи навици за управлението на средствата си.

Общо пет са основните изводи, които можем да изведем от наскоро проведено проучване сред 700 богаташа. Вижте ги:

1. Инвестиции, а не потребление

Повече от 80% от богаташите, участвали в проучването споделят, че инвестициите им са значително по-важни в дългосрочен план, отколкото задоволяването на настоящи нужди и желания.

Както се казва „пари при пари отиват“. Например – при положение, че спестяваме всеки месец по 100 лв., след 20 години ще разполагаме с 40 000 долара, при положение, че инвестираме парите при средна годишна доходност от 5 на сто.

2. Кредитът се ползва стратегически

Близо 2/3 от анкетираните заявяват, че използват кредитите си за вложения, от които могат в последствие да забогатеят, а 4/5 казват, че знаят точно кога и колко заемен капитал да ползват. Тук може би е основната разликата между бедните и богатите, тъй като хората, които не разполагат със значителен капитал използват кредите да финансират покупките си, вместо за инвестиции.

3. Използвайте дългосрочната buy and hold стратегия

Именно стратегията за „купи и задръж“ се е оказала печеливша за 85% от анкетираните. Общо 89 на сто пък споделят, че са купували традиционни активи като акции и облигации.

Стратегията се използва и от Уорън Бъфет, който наскоро в интервю за CNBC сподели: „В случай, че сте избрали добра компания за своята инвестиция, не е нужно да следите пазарите ежедневно. Гледайте на инвестициите си дългосрочно – за след 10, 20 или 30 години и те ще ви се отплатят“.

4. Инвестирайте в реални активи

Повече от 59% от запитаните споделят, че инвестират и в активи като недвижими имоти и земеделска земя, с цел диверсификация на своето порфолио. Това е още една добра възможност за хората, разполагащи със свободни средства.

5. Работа, работа и спестяване

Богатите хора започват първата си работа средно на 14-годишна възраст, а първите си спестявания правят година по-късно. Най-късно на 25 години те вече инвестират на капиталовите пазари, а доходите си оттам спестяват за по-добри старини.