Златните резерви в света възлизат на над 32 754 тона към май 2016 г. спрямо 32 700 тона за преди три месеца, става ясно от данните на Световния съвет по златото.

Делът на еврозоната, по последни статистически данни, е 55.9%, докато топ 10 на най-големите притежали на злато днес държат 69.11 на сто от общите резерви.

САЩ и Германия продължават да са начело в подреждането, като двете държави имат съответно резерви от 8133 тона и 3381 тона, представляващи 74.9 и 68.9 на сто от резервите.

Италия и Франция продължават да са в гонитба за по-предна позиция с респективно 2451.8 и 2435.7 тона злато, изпреварвайки Китай, която по последни данни вече притежава 1797 тона, представляващи едва 2.2% от резервите на страната.

Именно Китай е сред най-големите купувачи на злато в последните месеци, като за първото тримесечие са закупени малко над 35 тона злато.

Сред пазаруващите злато в последните месеца са още от Русия и Казахстан, добавили 45.84 и 6.51 тона, докато Турция е намалила златните си резерви с 36.17 тона само в периода 1 януари – 31 март 2016 г.

Русия и Швейцария са останалите държави, извън посочените по-горе, с резерви за над 1000 тона – 1460 и 1040 тона, отреждащи им шеста и седма позиция.

Топ 10 на държавите с най-големи златни резерви днес се допълва от Япония, Холандия и Индия.

Общо 33 страни по света имат повече от 100 тона злато.

В класацията само по държави България се нарежда на 47-о място с 40.2 тона златни резерви, които съставляват 6.6% от резервите й в чуждестранна валута, спрямо 6.2 на сто за преди 3 месеца.