Нова финансово-технологичнa индустрия набира скорост в световен мащаб и тя се нарича FinTech.

FinTech е хибридна форма между финанси и технологии, чиято поява се предопределя от променените изисквания на потребителите към начина, по който искат да банкират, плащат, управляват средствата си и се застраховат.

Какво на практика се крие в понятието FinTech?

Това е сегмент на динамични финансови технологии, фокусирани върху предлагане на иновативни продукти и услуги, традиционно смятани за запазена марка на големите финансови институции.

Финансирането на FinTech-индустрията на практика се удвои през изминалата година - до 12.2 милиарда долара спрямо 5.6 милиарда долара година по-рано, според проучването The Pulse of Fintech, Q1 2016, изготвено от KPMG и CBinsights.

Благодарение на повишеното финансиране, нещата се случват с още по-ускорени темпове, се казва още в анализа.

Новата технологично ориентирана индустрия носи обаче призив за промяна - не само към начина, по който банките извършват бизнеса си, но и към останалите сектори, като застрахователния и този на управляващите активи.

Според изследването, заплашени от FinTech са до 28% от бизнеса на банките и банковите разплащания и до 22% от бизнеса на управление на активи и застрахователния бизнес.

FinTech променя банките и традиционния начин на банкиране

При своята поява FinTech първоначално отправи погледа си към традиционните банкови услуги, представляващи най-масово потребяваните услуги на банките.

Налице са вече изцяло онлайн банки, при които откриването на сметка става без нуждата от посещаване на офис. Всичко е във виртуалното пространство.

Нещо повече, някои от тези банки предлагат далеч по-високи лихви по депозити, в сравнение с традиционните финансови институции, понякога достигащи ниво до 4% (в свят на рекордно ниски лихви).

Със създаването на специални платформи за кредитиране от „потребител към потребител“ например (Peer-to-Peer-кредитиране), клиенти и фирми започнаха да получават и да дават кредити помежду си. Тези платформи се обърнаха към нетрадиционни източници на информация и кредитни модели, както и мощни системи за оценка на риска.

В допълнение, тези P2P платформи са изключително силно ориентирани към специфичните нужди на всеки един потребител. Те работят при много ниски оперативни разходи, което им позволява да намалят цената на кредитите.

Доволни са както кредитополучателите, получаващи кредити при по-изгодни условия, така и кредиторите - инвеститори, които получават по-висока доходност за парите си.

Трябва да се добави и удобството на това, че целият процес е лесен и разбираем за всички и не изисква непрестанното ходене до банкови офиси за подаване на документи, при което, освен всичко друго, се губи и много време.

Чрез тези платформи са отпуснати кредити в размер на 6.6 милиарда долара в САЩ през изминалата година, което е ръст 128% на годишна база, според данни на BI Intelligence.

FinTech промени начина на трансфериране на средства

По отношение на трансферирането на средства, хората търсят две основни неща – по-бързи и сигурни трансфери на по-ниска цена. Новата FinTech индустрия им даде именно това и в момента започва да бере първите плодове на усилията си. Преводът на средства към и от чужбина никога не е бил по-лесен и по-евтин, като става в рамките на няколко докосвания на смартфона.

Втората вълна на FinTech еволюцията

В момента се наблюдава втора вълна на „разбутване на комфорта“ на финансовата индустрия и тя е по направление на застрахователните компании и сектора на управление на активи.

Около 74% от застрахователните компании се опасяват, че именно техният сектор ще е следващият, който FinTech ще засегне през следващите пет години. Подобно мнение са изразили и 51% от управляващите дружества, според изследване на BI Intelligence.

Добрата новина е, че разполагайки с достатъчно информация за тенденциите и посоката на развитие на финансовата индустрия, компаниите в сектора могат да реагират адекватно.

Вместо да стоят и да гледат безучастно, лидерите в различните финансови сектори имат възможността да се включат и възползват от новите трендове. Един от вариантите за това е коопериране с вече съществуващи FinTech-компании, или пък създаването на свои собствени, които да отговарят на новите потребителски нужди.