Удивителна мини библиотека, построена от не по-малко от 2000 използвани кофички за сладолед, изникна на малък площад в Индонезия.

Зад проекта стои архитектурна фирма SHAU Bandung. Конструкцията е факт с помощта на бинарен код, който носи тайно съобщение. Можете ли да го прочетете?

Проектът е реализиран като първи прототип на серия от мини библиотеки, които ще бъдат издигнати на редица места в Индонезия. Целта е да се популяризира грамотността сред населението на страната и да се повиши интереса към четенето.

Библиотеката предлага пространство, където хората да четат, да се учат и да имат достъп до технологии и курсове.

Сградата ще функционира като популярна дестинация и културен хъб в квартала.

Мини библиотеката е построена с проста строителна техника. Първият етаж е изграден от стомана и бетон. Кофичките от сладолед са използвани за попълване на образуваните прозорчета в скелета на структурата. Така те ще възпират навлизането на дъждовна вода.

Благодарение на благоприятния климат, не е необходимо да бъде изграждана климатизация. 2000 кофички са евтино решение, което позволява на достатъчно светлина да проникне във вътрешността на сградата. Налице е също оптимална вентилация.

За целта са използвани отворени и затворени кофички според специално създаден план. Така е изобретено и тайното съобщение, което гласи: Buku adalah jendela dunia, или в превод на български език - “Книгите са прозорец към света”.