Еврото е хегемон на валутния пазар в България и това е така от 2007 г., когато страна ни влезе в ЕС. След тази дата най-търгуваната валутна двойка е лев/евро, която към април 2016 г. държи 66% от валутния пазар у нас. Преди три години обаче този дял е бил 78%.

Данните са от международно проучване на валутния пазар, за което сведения се подават от БНБ. Средно дневният оборот на валутния пазар у нас за април 2016 г. е 1.767 млрд. щатски долара (заедно с дериватите), което е ръст с 9.5% спрямо същия месец 2013 г.

През 2007 г. най-търгувана двойка е била долар/евро с 45.2% от общия пазарен дял и 242.3 млн. долара среднодневен оборот. Сега валутната двойка се радва на дял от едва 22.9%, но дневният оборот е доста по-голям - 404.6 млн. долара. Това говори за значително разрастване на обемите на българския валутен пазар, посочва вестник "Стандарт4.

Тази година обемите търгувани долари нарастват значително и от 273.3 млн. през 2013 г. достигат 410 млн. на ден. Като процент от пазара обаче промяната е само с 6.2%, до 23.2%.