На 22 февруари 2017 г. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи регистрация от Financial Conduct Authority (FCA) за предлагане на пазара във Великобритания. Това е първата регистрация за предлагане на чужд пазар на лицензиран от българската Комисия за финансов надзор инструмент.

Потвърждение на регистрацията може да бъде видяно тук.

Следва процедура по технически листинг на инструмента за търговия на регулиран пазар в сегмента за ETF (борсово търгувани фондове) на London Stock Exchange.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX. Той е организиран и управляван от Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД и се търгува на Българска фондова борса – София с борсов код BGX.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове, са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея.

В случая с Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF това са акции на компаниите от основния индекс на БФБ – София SOFIX.

Крослистването на фонда на London Stock Exchange има за цел да улесни достъпа на чуждестранни инвеститори до българската борса. Целта е Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF да се превърне в трансмисията за по-големи капиталови потоци от инвеститори от цял свят към българския капиталов пазар, като това може да доведе от своя страна до по-голям интерес към БФБ – София.

Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт е най-голямата специализирана компания за управление на активи в България.

Освен борсово търгувания фонд върху SOFIX, дружеството управлява три договорни фонда с фокус върху глобалните пазари на акции и облигации, както и стотици индивидуални инвестиционни сметки на клиенти от 26 държави.