Латинският е един от тези езици, който може да направи така, че всичко да звучи добре.

Със сигурност, ако сте учили латински, не сте запомнили кой знае колко неща, но има някои фрази, които е добре да знаете.

Така винаги ще имате повод да блеснете пред някого и да покажете интелигентност.

Ето няколко, които могат да влязат в употреба:

“Ex nihilo nihil fit” – От нищо - нещо.

“Mundus vult decipi, ergo decipiatur” - Светът обича да бъде лъган, нека тогава го лъжат.

“Memento mori” – Помни за смъртта.

"Etiam si omnes, ego non" – Всички да, но не и аз.

“Audiatur et altera pars" - Да бъде изслушана и другата страна.

"Si tacuisses, philosophus mansisses" – Ако беше мълчал, можеше да минеш за философ (нямаше да те възприемат за глупав).

„Irreparabilium felix oblivio rerum“ - Щастлив е този, който умее да не съжалява за невъзвратимото.

“Fortes fortuna adiuvat” – Съдбата помага на смелите.

“Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim” – Бъди търпелив и жилав. Някога тази болка може да ти бъде полезна.

“Cogito Ergo Sum” – Мисля, значи съществувам.

"Oderint dum metuant" - Нека мразят, стига само да се страхуват.

"Quis custodiet ipsos custodes?” - Кой ще пази пазачите?

“Sic transit gloria” – Така преминава славата.

„Ut vincas, disce pati, ut vivas, disce mori „- За да побеждаваш, се учи на търпение, за да живееш, се учи да умираш.

„Unus dies gradus est vitae“ - Денят е стъпало в живота.