Общият размер на прехвърлените средства от един пенсионен фонд в друг достигна 458.6 млн. лева през 2016 г. Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2016 г., възлизат на общо 206 292, сочат данните на Комисията за финансов надзор.

От общия размер на прехвърлените средства, 405.7 млн. лева са преместени в универсалните фондове, 47.8 млн. лв. в професионалните и 5.063 млн. лв. в доброволните фондове.

Всички дружества на пазара губят и печелят осигурени лица, като в резултат на прехвърлянията се очертава ясна тенденция за засилване на интереса през изминалата година към едно конкретно дружество.

Най-високо покачване в броя на осигурени лица отчита „ДСК Родина“ към края на 2016 г. Дружеството завършва периода с 34 998 осигурени лица повече спрямо 2015 г. и 76.5 млн. лева по-висока стойност на активите.

„Съгласие“ губи най-много осигурени лица, в резултат на прехвърляния на партиди, като броят на им намалява с 14 494 лица спрямо предходната година. В резултат на това и сумата на управляваните активи също спада с 25 млн. лева.

ЦКБ „Сила“ също завършва годината с по-нисък брой осигурени лица, които намаляват с 10 443 на годишна база. Активите на дружеството също намаляват с 14.4 млн. лева.

„УПФ-Бъдеще“ отчита спад в броя осигурени лица в размер на 9 264 души, а управляваните средства намаляват с 11.3 млн. лева на годишна база.