Към края на февруари 2017 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 225 395 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През месеца са купени 544 дка земеделски земи при средна цена 850 лв/дка.

През февруари няма продажби на земеделски земи, информират от компанията чрез X3News.

Припомняме, че приходите от продажба на земеделска земя за миналата година възлизат на 19.994 млн. лв.

Това представлява двойно повече спрямо 2015 г., когато са сключени сделки за продажба на стойност 9.899 млн. лв.

На 1 октомври започна новата стопанска 2016-2017 година. Очакваните приходи са 6 377 374 лв., от които авансово вече са събрани 40.8%. За стопанската 2015-2016 г. са събрани 86.3% от дължимите вземания, a за 2014-2015 г. - 95.8%.

Книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ са добавили 1.2% към стойността си от началото на годината до настоящите 2.115 лв. за брой.