Ако ви се струва, че бумът на жилищно строителство у нас се намира в разгара си, то само почакайте идните няколко години.

Броят на издадените разрешителни за строeж на нови жилищни сгради у нас се увеличава с 29% на годишна база през третото тримесечие на тази година, като жилищата в тях скачат с 44.5%, а разгънатата им застроена площ е с 47.2% повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт.

Така в рамките на третото тримесечие на тази година, местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 526 жилищни сгради със 7 135 жилища в тях и 934 851 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.3%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 22.7%, а общата им застроена площ - с 19.6%.

Тези данни сериозно поставят под въпрос така нареченият бум в цените на имотите у нас, тъй като по всичко личи, че предлагането на имоти е на път да посрещне търсенето, което трудно би повишило цените до нива, които някои имотни агенции прогнозират.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 262, Пловдив - 239, Варна - 154, и София - 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 432, Пловдив - 1 371, Варна - 751, и Бургас – 636.

През третото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 982 жилищни сгради с 3 409 жилища в тях и с 451 460 кв. м обща застроена площ.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 18.3%, жилищата в тях - с 8.4%, а разгънатата им застроена площ - с 14.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради (жилищни, офис и други) е започнало в областите: Пловдив - 165 жилищни и 80 други сгради; София (столица) - 135 жилищни, 4 административни и 27 други сгради; Варна - 85 жилищни и 38 други сгради; Стара Загора - 73 жилищни и 47 други сгради.

На фона на страстите разиграващи се на полето на жилищното строителство, градежа на офис и други сгради отчита спад.

През третото тримесечие на тази година са издадени разрешителни за строеж на 28 административни сгради/офиси с 39 133 кв. м. РЗП и на 1 221 други сгради със 713 207 кв. м. РЗП.

На годишна база броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 45.1%, а тяхната РЗП - с 58.7%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж нараства с 4.4%, а тяхната РЗП - с 0.4%