През 2017 г. у нас са регистрирани 31 689 договора за аренда на земеделска земя, сочи справка на Profit.bg на база данни от имотния регистър на Агенцията по вписванията.

Това е с 40.85% по-малко спрямо година по-рано, когато са отчетени 53 579 договора. В предходните години (2015 и 2014 г.) статистиката неизменно отчиташе по около 60 000 контракта, а в периода между 2011 и 2013 г. те са дори над 70 хиляди.

При положение че добавим и 2008 и 2009 г., когато данните сочат по 74 000 договора, както и 56 703-те контракта от 2010 г., можем да направим извод, че за изминалата година са сключени най-малко договори от 2008 г. насам.

Припомняме, че от 2008 г. статистиката дава разбивка на договорите за аренда и наем, което бе отчитано заедно в предходните години.

Ето защо през 2005 г. в тази графа попадат 116 хил. договора, а за 2006 и 2007 г. те са респективно 81 и 65 хил.

Но да се върнем на 2017 г. Кои са градовете с най-много договори за аренда на земя?

Лидери в това отношение са Добрич и Лом, където са регистрирани 2090 и 1638 официални сделки, следвани от Силистра, Бяла Слатина и Стара Загора.

В топ 10 попадат още Генерал Тошево, традиционно силните региони в Северна България - Плевен, Монтана, Ловеч, както и Карнобат.

Следват Велико Търново, Кнежа, Провадия, Враца, Варна, Шумен, Козлодуй, Балчик, Оряхово и Чирпан.